Στείλτε στο: smoketses@gmail.com τη γνώμη σας για καπνούς που δοκιμάσατε.

Ευχαριστώ τους : erinmore, antonios, ptzavel, Paris, Elias,Nektarios,taki για τη συνεργασία τους
και το Βασίλη για τη βοήθεια του στις μεταφράσεις.

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Προς νέους (και πάντα ωραίους) συγκαπνιστές For the young (and always beautiful) co-smokers

Paris : Γράφω τα παρακάτω ορμώμενος από μια σειρά ποστ που είχα τη χαρά να διαβάσω πρόσφατα, με αποστολείς νέους μεν, αλλά υποψιασμένους και γεμάτους μεράκι και αναζητητική διάθεση συγκαπνιστές - εννοείται ότι οι γνώμες είναι εντελώς υποκειμενικές και ανοίγουν απλά μια συζήτηση που μπορεί να διαρκέσει και να προοδεύσει 
Θα ήθελα αρχικά να παρατηρήσω ότι όταν γίνεται λόγος για μη αρωματικούς καπνούς (και στην κατηγορία αυτήν εντάσσω τα καπνά που δεν έχουν πρόσθετα συστατικά ενισχυτικά του αρώματος και της γεύσης τους) η κύρια και κρίσιμη συνιστώσα της καπνιστικής απόλαυσης είναι ο ίδιος ο καπνός - στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι γερο-ιδιότροποι σαν και του λόγου μου μιλάνε για "νότες", "φούμες", "ίχνη", "χαρακτήρα" τάδε ή δείνα σε ένα ταμπάκο λ.χ. straight Va ή Va/Burley, δε μπορεί παρά να εννοούν τις όποιες - ας μου επιτραπεί ο όρος - παραλλαγές στο βασικό μας θέμα, που παραμένει πάντα το καθαρό ταμπάκο - με άλλα λόγια, είναι μάταιο να περιμένουμε να γευτούμε μια λαχταριστή σοκολάτα γάλακτος ή μια χούφτα κάσιους καπνίζοντας κάτι μη αρωματικό - αυτό που ψάχνουμε είναι η εμφάνιση αυτών των γευστικών και αρωματικών παραλλαγών που προσομοιάζουν σε πρωτογενείς γεύσεις που μας έχουν εντυπωθεί - η ανίχνευση τους βέβαια απαιτεί διάρκεια, μεράκι και - η αλήθεια είναι - κάποια εμπειρία' πόσο μας αποζημιώνουν όμως όταν μας κάνουν την τιμή να εμφανιστούν!  Για το λόγο αυτόν (και ένα σωρό άλλους) ο καθένας (και η καθεμιά) μας καπνίζει ό,τι τον ευχαριστεί, ερευνά και πειραματίζεται και καμιά φορά δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ό,τι αρχικά τον δυσαρεστούσε
Και κάτι από καρδιάς - μικρή σημασία έχει το σωστό άναμμα, η ορθή θερμοκρασία, η διάρκεια και το γέμισμα της πίπας μας - αυτό που μετράει είναι το ταξίδι  - προσδενόμαστε και απολαμβάνουμε χαλαρά την πτήση μας - τα υπόλοιπα έρχονται με τον καιρό  
Να είμαστε όλοι καλά 
My friend Paris: I shall write the following words driven by a series of posts I had the joy to read recently, written by rookie, but suspicious and full of love and researching spirit, co-smokers. – It is needless to say that opinions are totally subjective and that they just consist the starting point of a discussion that may last and progress.

To begin with, I would like to point out that when we talk about non aromatic tobaccos (and in this category I include all tobaccos that their aroma and taste are not enhanced by any king of additional components) the main and crucial factor of the smoking satisfaction is the tobacco itself. – In cases when some old fussy like myself talk about “notes”, “smokes/puffs”, “traces”, “character”, one or another about a tobacco i.e. straight Va or Va/Burley, it is to suggest (please allow me this term) the variations, if any, on our main issue, which always remains the pure/clean tobacco. – In other words, it is futile to expect to taste a delicious milk chocolate or a handful of cashews, while smoking something non-aromatic. – What we seek for is the surfacing of such flavor and aroma deviations that are similar to our primary taste impressions. – To trace these of course, duration and passion are needed, but truthfully also experience. But aren’t we compensated in full when they honor us with their appearance! For this reason (and a bunch more) each of us smokes whatever pleases him (or her), searches and experiments and also sometimes gives a second chance to a tobacco that was displeasing at first.
And something from the heart – the correct lighting, the proper temperature, the duration and the filling of our pipe are of small significance – what really counts is the voyage – we fasten our seatbelt and we calmly enjoy our flight – the rest come with time
May we all be well 
Mon ami Paris a écrit : J'ecris ce qui suit suite a la lecture d'une serie de posts ecris par Rookie...
Il va sans dire que les opinions presentées sont totalement subjectives et qu'elles ne sont que le point de depart de futures discussions fertiles.

Pour commencer,je voudrais dire que quand je parle de tabac non aromatiques(et dans cette categorie j'inclus tous les tabacs qui n'ont pas vu leurs gout et leur arome renforcés par quelque sorte de rajouts ) le facteur crucial de la satisfaction du fumage est le tabac lui même.

Quand un vieux tatillon comme moi parle de "notes ,de bouffées,de traces, de caractére " a propos d'un tabac, Va direct ou Va/burley,c'est pour suggerer (si vous me permettez cette expression) les variations,s'il y en a ,la question pendante restant le pur tabac non modifié.–
En d'autres termes,il est futile de s'attendre a gouter un delicieux chocolat au lait ou une poignée de cachou si vous ne fumez pas un aromatique..
Ce que nous cherchons,c'est l'emergence de deviations de gout et d'arômes par rapport a notre premiere impression

Pour les mettre en evidence,la durée et la passion sont necessaires,mais aussi l'experience.Nous ne sommes pas pleinement recompensés quand ils se manifestent, nous continuons de chercher et d'experimenter et donnons parfois une seconde chance a un tabac qui nous avait déplus au premier abord.

Et des choses essentielles comme l'allumage,la temperature de fumage,la durée,la maniére dont vous avez remplis votre pipe ne sont pas si importantes ,ce qui compte,c'est le voyage.
Alors attachez vos ceintures,profitez calmement du vol,le reste viendra en temps et en heure.